۱ دی ۱۳۹۳

از نوشتن نترسید

کتاب خواندن در کنار نوشتن مکمل یکدیگرند در بالابردن کیفیت یک نوشته. هرچه بیشتر بنویسید و وقت بیشتری برای خواندن بگذارید خواهید دید که کیفیت مطالبتان به طور تصاعدی رشد می کند.