۴ بهمن ۱۳۹۳

هفت مورد آزار دهنده در وب سایت ها

حتما بارها پیش آمده که وارد سایتی شوید که شکل، فرم یا سرعت آن آزارتان میدهد. در این مطلب هفت موردی که باعث آزار کاربران در وب سایت ها می شود را بررسی می کنیم.