۲۲ بهمن ۱۳۹۳
what is responsive

طراحی ریسپانسیو چیست؟

شکل نمایش یک وب سایت در دستگاه های مختلف، متفاوت است. طراحی ریسپانسو کمک می کند تا وب سایت خود را در تمام دستگاه ها به بهترین شکل ممکن مشاهده کنیم.