۱۶ اسفند ۱۳۹۳

رنگ ها چه می گویند

هنگام طراحی یک برند باید به نکات زیادی توجه کرد. یکی از این آیتم ها توجه به رنگ مناسب برای برند شماست، زیرا رنگ ها به طور ناخودآگاه منتقل کننده پیام های زیادی هستند.
۲۵ بهمن ۱۳۹۳

با انتخاب رنگ مناسب، برند خود را در ذهن ها ماندگار کنیم

صاحبان مشاغل همواره در پی ماندگار کردن و محبوبیت بیشتر برند خود در ذهن مشتریان هستند. یکی از راه های رسیدن به این هدف انتخاب رنگ مناسب برای برند است