اشتباهات بازاریابی

۴ دی ۱۳۹۳
اشتباهات مهلک بازاریابی برای استارتاپ ها

هفت اشتباه بازاریابی که استارتاپ شما را به خطر می اندازد

استارتاپ های زیادی همواره در رفت و آمد هستند؛ خوب ، بد ، زشت. اما چه اشتباهاتی در حوزه بازاریابی ممکن است به توقف فعالیت یک استارتاپ منجر شود؟ در این مطلب ۷ مورد از مهمترین آنها را بررسی می کنیم.