۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

اسکمپر چیست؟

اسکمپر یک فهرست از سوال هایی است که سببب پرورش ایده های جدید می گردد. این روش بسیار آسان، اما به طور شگفت آوری قدرتمند است