۲۸ بهمن ۱۳۹۳

توصیه هایی برای اطمینان از درستی خبر

وظیفه روزنامه نگار یافتن خبر، اطمینان از درستی آن، تبدیل آن به گزارش و انتشار آن است. به نظر می رسد انجام این کار آسان باشد، […]