۱۳ بهمن ۱۳۹۳

قانون های آنلاین‌نویسی

قانون های جهانی آنلاین‌نویسی را می‌توان در سه سطح طبقه‌بندی کرد: ساختار متن؛ محتوای متن و لینک‌های متن.