۱۵ بهمن ۱۳۹۳
همگام سازی مرورگر ها

استفاده از قابلیت Sync در مرورگر

حتما برای شما هم پیش آمده است که در نگاه نخست از یک مطلب خوشتان آمده اما در آن زمان خاص فرصت یا حوصله مطالعه آن را نداشته اید. در این مطلب با راحت ترین و دم دستی ترین راه برای ذخیره آن ها آشنا می شویم.