۷ بهمن ۱۳۹۳

پیش از مذاکره

برای داشتن یک مذاکره موفق و نتیجه بخش، باید پیش از آنکه پای میز مذاکره بنشینیم برنامه ریزی خود را آغاز کنیم. در این مطلب، پنج اصل مهم پیش از مذاکره را به طور خلاصه بیان میکنیم.
۱۷ دی ۱۳۹۳

اصول مذاکرات تجاری

هر بار که ما از خواب بر میخیزیم و به ساکنین خانه سلام میکنیم، هر بار که سوار تاکسی میشویم، هر بار که به سوپرمارکت محل سر میزنیم، هر بار که با رئیسمان حرف میزنیم، هر بار که در یک جلسه کاری قرار میگیریم و ... در واقع درحال مذاکره با دیگران هستیم. برای اینکه در روابط شخصی و کاری خود در وضعیتی قرار نگیریم که احساس کنیم بازنده روابط هستیم، بسیار خوب است که اصول مذاکره را یاد بگیریم و سعی کنیم از آنها استفاده کنیم.
۱۱ آبان ۱۳۹۳

افتتاح وبسایت جدید شرکت سپندار

وبسایت جدید شرکت راه حل سیستم سپندار افتتاح شد. وبسایت جدید شرکت با بهره گیری از طراحی جدید و مینیمال، سعی در راحت کردن دسترسی به […]