۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تیتر نویسی و اهمیت آن در مطلب خبری

ما در لید و متن - اگر ۷۰ درصد از آنچه که منظورمان است - به مخاطب برسد، قانع می‌شویم، اما در تیتر ۹۹ درصد هم راضی‌کننده نیست.
۲۸ بهمن ۱۳۹۳

توصیه هایی برای اطمینان از درستی خبر

وظیفه روزنامه نگار یافتن خبر، اطمینان از درستی آن، تبدیل آن به گزارش و انتشار آن است. به نظر می رسد انجام این کار آسان باشد، […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۳

ایران و نوشتن‌‌ در‌ دنیای ‌‌دیجیتال‌

بعضی از روزنامه‌ها در سطح یک منطقه و محله توزیع می‌شوند، بعضی‌ها گستره توزیعشان در محدوده یک شهر است و بعضی‌های دیگر هم در سطح یک کشور؛ ولی روزنامه‌هایی هم هستند که به هیچ گستره جغرافیایی محدود نمی‌شوند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۳

قانون های آنلاین‌نویسی

قانون های جهانی آنلاین‌نویسی را می‌توان در سه سطح طبقه‌بندی کرد: ساختار متن؛ محتوای متن و لینک‌های متن.